چهارشنبه 8 بهمن 1399

موسسه علمی آینده سازان

1399/11/05 16:20:00
مدرسه انقلاب99 از راه رسید
مدرسه انقلاب99 از راه رسید و بازهم ماموریت جدید داریم
1399/09/09 13:57:00
*پویش سراسری دانش آموزان ضد صهیونیسم*
پویش سراسری دانش آموزان ضد صهیونیسم ،در واکنش به ترور ناجوانمردانه دانشمند هسته ای و دفاعی کشورمان ایران
1399/09/08 15:04:00
باشگاه دانش آموزان ضد صهیونیسم عضو می پذیرد
باشگاه دانش آموزان ضد صهیونیسم عضو می پذیرد
1399/09/08 15:01:00
*جلالی برای دومین بار رئیس شورای مرکزی شد*
دکتر جلالی برای دومین بار رئیس شورای مرکزی شد .با رای اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان دکتر رحمان جلالی جواران به عنوان رییس شورای مرکزی در دوره دوم کنگره سیزدهم انتخاب شد.
1399/09/07 20:07:00
بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در پی شهادت دانشمند هسته ای کشور
بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در پی شهادت دانشمند هسته ای کشور
1399/09/02 22:12:00
پیام تسلیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان به مناسبت درگذشت امام جمعه سابق کرمان
پیام تسلیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان به مناسبت درگذشت امام جمعه سابق کرمان
1399/08/29 15:30:00
 ۱۹ دوره آموزش تخصصی در بستر فضای مجازی
دبیرخانه فضای مجازی و سواد رسانه ای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با همکاری مرکز آموزش سازمان فضای مجازی سراج برگزار میکند
1399/08/26 12:28:00
گفتگو با مسئول سابق انجمن های اسلامی مدرسه فرهنگ وعضو سابق قرارگاه ملی
گنگره ویژه ای برنامه است که محل تجمع عصاره هاوتفکرات ناب تشکیلات اتحادیه است وحال وهوای خیلی خاصی دارد.