چهارشنبه 2 بهمن 1398

گالری و گزارش تصویری

1398/11/02 13:14:00
بازید مسئول استان از دفتر انجمن اسلامی مدرسه فرهنگ1
گفتگو با مسئول انجمن سلامی و معاون پرورشی مدرسه در این بازدید انجام شد.
1398/11/01 17:07:00
جلسه مشاوره ویژه والدین دانش آموزان
جلسه مشاوره تربیتی و تحصیلی ،ویژه والدین دانش آموزان دختر شهرستان کرمان برگزار شد.
1398/11/01 16:51:00
راه اندازی دفتر اتحادیه در شهرستان راور
محمد مهدی خزائی بعنوان مسئول شهرستان راور معارفه شد.
1398/11/01 16:44:00
تشکیل جلسه شورای مربیان اتحادیه شهرستان کرمان
در این جلسه راهکارهایی جهت تقویت جلسات قرارگاهی ارائه شد.
1398/11/01 16:37:00
تشکیل جلسه قرارگاهی واحد خواهران شهرستان رابر
دانش آموزان متوسطه اول ،ادامه جلسه مباحث معرفتی را در این قرارگاه برگزار کردند.
1398/10/30 15:16:00
شکیل جلسه قرارگاهی مشترک حضرت زهرا (س)و حضرت زینب(س)
این جلسه همراه با برگزاری مسابقه پخت کیک برگزار شد.
1398/10/30 14:29:00
برگزاری جلسه قرارگاهی خیمه معرفت در شهرستان رفسنجان
مدرسه انقلاب، 9دی، دهه فجر و هیت انصارالمهدی(عج) از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
1398/10/28 13:42:00
برگزاری محافل قرآنی مدرسه به مدرسه در شهرستان رفسنجان
این محافل به همت اتحادیه شهرستان و گروه قرآنی مصباح برگزار می شوند.
1398/10/28 12:40:00
بیست و ششمین جلسه کادر ستاد استان
ارائه طرح علمی و درسی دانش آموزان ،بررسی پیشنهادها جهت برگزاری مدرسه انقلاب
1398/10/28 12:34:00
برگزاری قرارگاه حضرت زینب(س)
بحث غایت شناسی موضوع این جلسه قرارگاهی بود.