دوشنبه 19 آذر 1397

گالری و گزارش تصویری

1397/09/17 13:18:00
برگزاری قرارگاه شهید احمدی روشن اتحادیه شهرستان کرمان
ادامه مباحث تشکیلاتی و معرفتی ،موضوع قرارگاه این هفته واحد برادران اتحادیه شهرستان کرمان
1397/09/17 12:58:00
مصلی امام علی(ع) کرمان میزبان جلسه قرارگاهی این هفته اتحادیه شهرستان کرمان
این جلسه قبل از نماز جمعه و به همت اعضای قرارگاه در دوره دوم واحد خواهران اتحادیه شهرستان کرمان برگزار شد.
1397/09/17 12:24:00
برگزاری هیئت انصارالمهدی(عج) در دبیرستان دکتر حسابی
واحد خواهران اتحادیه شهرستان کرمان در دوره دوم برگزار کننده این مراسم بود.
1397/09/10 12:31:00
برگزاری جشن میلاد حضرت رسول(ص) و امام صادق(ع)
واحد براردران اتحادیه شهرستان کرمان هیئت انصارالمهدی(عج) خود را در قالب مراسم جشن میلاد پیامبر(ص)و امام صادق(ع)برگزار کرد.
1397/09/10 12:21:00
جلسه آموزشی گروه سرود اتحادیه شهرستان کرمان
گروه سرود انصار المهدی(عج)اتحادیه شهرستان کرمان زیر نظر استاد پور شیخ کلاس های آموزشی خود را برگزار می کند.
1397/09/10 12:00:00
برگزاری جلسه قرارگاهی این هفته اتحادیه شهرستان کرمان
نحوه رفتار دانش آموزان انجمنی در مدرسه و جذب دانش آموزان توسط اعضای انجمن اسلامی بحث قرارگاه این هفته بود.
1397/08/30 14:25:00
برگزاری همایش لشکر فرشتگان
این مراسم به همت انجمن اسلامی مدرسه شهدای 38 شهرستان کرمان برگزار شد.
1397/08/27 14:22:00
مهدویت و انتظار ظهور موضوع جلسه هفتگی قرارگاه واحد خواهران شهرستان کرمان
این جلسه قرارگاهی مختص دوره دوم متوسطه و در محل اتحادیه استان برگزار گردید.
1397/08/14 16:48:00
ویژه برنامه اتحادیه استان کرمان در مسیر راهپیمایی 13 آبان
پویش دانش آموزی پنبه دانه از جمله برنامه های اجرا شده در مسیر راهپیمایی بود.
1397/08/07 11:48:00
برپایی موکب فضای مجازی اتحادیه استان کرمان در مسیر پیاده روی اربعین
موکب فضای مجازی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان در مسیر پیاده روی اربعین بر پا شد.