شنبه 12 آذر 1401

اولین جلسه مسئول اتحادیه استان با نمایندگان قرارگاه ملی

اولین جلسه مسئول اتحادیه استان با نمایندگان قرارگاه ملی
اولین جلسه مسئول اتحادیه استان با نمایندگان قرارگاه ملی دختر سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰، استان کرمان برگزارشد.
اولین جلسه مسئول اتحادیه استان با نمایندگان قرارگاه ملی دختر سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰، استان کرمان  برگزارشد. 

لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *