شنبه 25 مرداد 1399

بازید مسئول استان از دفتر انجمن اسلامی مدرسه فرهنگ1

بازید مسئول استان از دفتر انجمن اسلامی مدرسه فرهنگ1
گفتگو با مسئول انجمن سلامی و معاون پرورشی مدرسه در این بازدید انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،مسئول استان به همراه مسئول واحد خواهران اتحادیه شهرستان کرمان از دبیرستان دخترانه فرهنگ بازدید کردند.

مسئول استان با حضور در دفتر انجمن اسلامی مدرسه در خصوص مشکلات ،نقاط ضعف و نقاط قوت مدرسه با مسئول انجمن اسلامی مدرسه و معاون پرورشی گفتگو کرد.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *