سه شنبه 19 اسفند 1399

برگزاری جلسه قرارگاه عملیات شهری شهرستان سیرجان.

برگزاری جلسه قرارگاه عملیات شهری شهرستان سیرجان.
در این جلسه به مشکلات هیئت در سال گذشته پرداخته شد و راه کارهای جلوگیری برای عدم تکرار این مشکلات بیان گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه شهرستان سیرجان اولین جلسه قرارگاه عملیات شهری با موضوع عملیات محرم با حضور همه ی اعضای قرارگاه و مربی شهرستان روز پنجشنبه در دفتر مرکزی اتحادیه برگزار گردید.

در این جلسه به مشکلات هیئت در سال گذشته پرداخته شد و راه کارهای جلوگیری برای عدم تکرار این مشکلات بیان گردید.

در ادامه پیشنهادات دوستان جهت بهتر برگزار شدن هیئت در ایام محرم توسط دبیر جلسه یادداشت گردید .

موضوع جلسه آینده، ارائه پیشنهادات جدید برای هرچه با شکوه تر برگزار شدن عملیات محرم و تقسیم مسئولیت ها قرار گرفت.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *