دوشنبه 5 خرداد 1399

برگزاری قرارگاه های دانش آموزی این هفته واحد خواهران اتحادیه شهرستان کرمان

برگزاری قرارگاه های دانش آموزی این هفته واحد خواهران اتحادیه شهرستان کرمان
اهمیت رعایت سلسله مراتب در تشکیلات موضوع قرارگاه این هفته بود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،در ترم تابستان و در ادامه جلسات قرارگاهی واحد خواهران اتحادیه شهرستان کرمان ،این هفته نیز جلسه معرفتی و تشکیلاتی قرارگاه ها برگزار شد.

در جلسات برگزار شده در این هفته مربیان با تاکید بر لزوم رعایت سلسله مراتب در تشکیلات اهمیت کار تشکیلاتی را نیز برای دانش آموزان توضیح دادند.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *