دوشنبه 7 مهر 1399

بیست و ششمین جلسه کادر ستاد استان

بیست و ششمین جلسه کادر ستاد استان
ارائه طرح علمی و درسی دانش آموزان ،بررسی پیشنهادها جهت برگزاری مدرسه انقلاب

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،بیست و ششمین جلسه کادر ستاد استان با حضور اعضای کادر ستاد استان برگزار شد.

در این جلسه مسئولین شهرستان خواهر و برادر کرمان طرح های علمی و درسی خود برای دانش آموزان را مطرح کردند.

همچنین در این جلسه پیشنهاد هایی از طرف مسئولین واحد ها برای هرچه بهتر برگزار شدن مدرسه انقلاب مطرح گردید.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *