شنبه 12 آذر 1401

تشکیل جلسات قرارگاهی این هفته در اتحادیه شهرستان کرمان

تشکیل جلسات قرارگاهی این هفته در اتحادیه شهرستان کرمان
ادامه مباحث معرفتی و تشکیلاتی در این جلسات قرارگاهی مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،از سری جلسات قرارگاهی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کرمان در محل اتحادیه شهرستان کرمان برگزار شد.

در این جلسه مربیان قرارگاه در ادامه لزوم همکاری و هماهنگی دانش آموزان جهت برگزاری جلسات قرارگاهی تاکید و مباحث معرفتی و تشکیلاتی را نیز مطرح کردند.

گفتنیست این جلسات قرارگاهی در دو مقطع اول و دوم متوسطه برگزار شدند.

 


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *