شنبه 12 آذر 1401

تشکیل جلسات قرارگاهی هفتگی واحد برادران اتحادیه شهرستان کرمان

تشکیل جلسات قرارگاهی هفتگی واحد برادران اتحادیه شهرستان کرمان
دوره اول و دوم قرارگاه های معرفتی تشکیل جلسه دادند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،از سری جلسات قرارگاهی واحد برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کرمان این هفته با حضور اعضا برگزار شد.

ادامه مباحث معرفتی در این قرارگاه مطرح شد و دانش آموزان اشکالات و شبهات خود را با مربی مطرح کردند.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *