شنبه 12 آذر 1401

تشکیل جلسات قرارگاه واحد برادران اتحادیه شهرستان کرمان

تشکیل جلسات قرارگاه واحد برادران اتحادیه شهرستان کرمان
ادامه مباحث تشکیلاتی و معرفتی موضوع اصلی این قرارگاه ها بود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،جلسه قرارگاهی این هفته واحد برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش در محل اتحادیه شهرستان برگزار شد.

ادامه مباحث معرفتی و تشکیلاتی در دو دوره متوسطه اول و دوم در این قرارگاه ها مطرح شد.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *