پنج شنبه 9 تير 1401

تشکیل جلسه شورای مربیان اتحادیه شهرستان کرمان

تشکیل جلسه شورای مربیان اتحادیه شهرستان کرمان
در این جلسه راهکارهایی جهت تقویت جلسات قرارگاهی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،شورای مربیان واحد برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کرمان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه همفکری در خصوص ارائه برنامه های هدفمند و تقویت جلسات قرارگاهی دانش آموزان انجام پذیرفت.

همچنین تصمیماتی در خصوص نحوه برگزاری مدرسه انقلاب در مدارس سطح شهرستان کرمان ارائه گردید.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *