شنبه 12 آذر 1401

تشکیل جلسه قرارگاهی حضرت آسیه(س) شهرستان کرمان

تشکیل جلسه قرارگاهی حضرت آسیه(س) شهرستان کرمان
خود شناسی و آفات تشکیلات از اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،جلسه قرارگاهی حضرت آسیه (س) به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان کرمان در واحد خواهران برگزار گردید.

در این جلسه مسائلی همچون :خود شناسی و آفات تشکیلات به بحث و گفتگو گذاشته شد و مربی از دانش آموزان خواست تا در این مورد دانسته ها و توضیحات خود را بیان کنند.

در پایان مربی با جمع بندی و توضیحاتی در این خصوص جلسه را به پایان رساند.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *