شنبه 5 مهر 1399

تشکیل سی و دومین جلسه کادر ستاد استان

تشکیل سی و دومین جلسه کادر ستاد استان
نحوه ارتباط با دانش آموزان در ایام تعطیلات و برنامه ریزی هدفمند جهت گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان در این جلسه مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ، سی و دومین جلسه کادر ستاد استان با حضور اعضای کادر تشکیل شد.

برنامه ریزی و ارائه طرح ایام تعطیلات عید برای دانش آموزان و نحوه ارتباط مجازی با دانش آموزان در ایام تعطیلات در این جلسه به بحث و گفتگو گذاشته شد.