شنبه 5 مهر 1399

تشکیل هیئت انصار المهدی(عج)در شهرستان سیرجان

تشکیل هیئت انصار المهدی(عج)در شهرستان سیرجان
دانش آموزان سیرجانی جشن میلاد پیامبر(ص)و امام صادق(ع) را برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،هیئت انصار المهدی(عج) دانش آموزان انجمنی سیرجانی برگزار شد.

ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) دلیل برپایی جشن توسط هیئت انصار المهدی(عج) در این شهرستان بود.