چهارشنبه 8 بهمن 1399

*جلالی برای دومین بار رئیس شورای مرکزی شد*

*جلالی برای دومین بار رئیس شورای مرکزی شد*
دکتر جلالی برای دومین بار رئیس شورای مرکزی شد .با رای اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان دکتر رحمان جلالی جواران به عنوان رییس شورای مرکزی در دوره دوم کنگره سیزدهم انتخاب شد.
*جلالی برای دومین بار رئیس شورای مرکزی شد*

🌟با رای اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان رحمان جلالی جواران به عنوان رییس شورای مرکزی در دوره دوم کنگره سیزدهم انتخاب شد.

🌠 شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان عالی ترین مرجع سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دراتحادیه است و متشکل از سه نفر به انتخاب نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه ، نماینده وزیر آموزش و پرورش ، دبیر کل ،دو عضو منتخب دانش آموز و دو عضو منتخب غیر دانش آموز است.

💫 مشروح این خبر را می توانید در سایت آینده سازان مشاهده نمایید:
WWW.ayandehsazan.ir

لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *