شنبه 12 آذر 1401

دریافت زکات فطریه شما روزه داران جهت کمک به دانش آموزان یتیم و نیازمند

دریافت زکات فطریه شما روزه داران جهت کمک به دانش آموزان یتیم و نیازمند
دریافت زکات فطریه شما روزه داران جهت کمک به دانش آموزان یتیم و نیازمند

دریافت زکات فطریه شما روزه داران جهت کمک به دانش آموزان یتیم و نیازمند سراسر استان در خیریه امام حسن مجتبی(ع)
دارای مجوز ملی از کمیته امداد امام خمینی(ره)به شماره ثبت ۵۱۰
فطریه عام : ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۴۵۷۰۵
فطریه سادات: ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۴۶۱۹۰


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *