سه شنبه 6 خرداد 1399

دوازدهمین جلسه کادر ستاد استان

دوازدهمین جلسه کادر ستاد استان
روند ثبت اطلاعات در سامانه شهید باقری در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،اعضای کادر ستاد استان در دوازدهمین جلسه به بحث و گفتگو پیرامون مشکلات سامانه باقری و روند ثبت پرداختند.

مسئول استان در ابتدای جلسه ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان مراسمات در هفته قبل ،از معاونت خواهران و برادران و همچنین مسئولین شهرستان کرمان(خواهر و برادر)خواست تا گزارشی از ثبت اطلاعات در سامانه باقری را ارائه نمایند.

بعد از ارائه گزارش توسط واحد های مربوطه مقرر گردید ایرادات سامانه بصورت کتبی به دفتر مرکزی ارائه شود.

در این جلسه تفاهم نامه های منعقد شده با سازمان ها نیز مطرح شد و مقرر گردید هریک از معاونت ها پیگیر تفاهم نامه ها باشند.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *