يکشنبه 17 اسفند 1399

نوجوانانه 4

نوجوانانه 4
برگزاری چهارمین قسمت از کرسی آزاد اندیشی نوجوانانه
برگزاری کرسی آزاد اندیشی بچه های انجمنی شهر کرمان با موضوع ایران و آمریکا ،مذاکره یا مقابل

کارشناسی این برنامه‌ را دکتر محمود بابایی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان برعهده داشتند.

لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *