دوشنبه 5 خرداد 1399

پنجمین جلسه قرارگاهی ترم تابستان اتحادیه شهرستان کرمان

پنجمین جلسه قرارگاهی ترم تابستان اتحادیه شهرستان کرمان
ادامه مباحث معرفتی موضوع اصلی این جلسه قرارگاه بود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان ،از سری جلسات قرارگاهی واحد برادران اتحادیه شهرستان کرمان ،پنجمین جلسه قرارگاهی در ترم تابستان برگزار گردید.

مربی قرارگاه ابتدای جلسه به معرفی تعدادی کتاب برای درک بهتر فلسفه با توجه به سن دانش آموزان معرفی کرد و در ادامه پیرامون معرفت در فلسفه با دانش آموزان بحث و گفتگو کرد.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *